Page 2 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 2
קינדער‪-‬זכרונות פון בוכארא‬

‫דער ביליאנער ר' לוי לבייב נ"י‬

‫דערציילט איבער זיינע קינדער יארן‬

‫ר' לוי'ס פאטער‪ ,‬ר' אבנר איז געבוירן אין‬ ‫כוחות? די קינדער פון ארימע משפּחות‪ ,‬קינדער יתומים‬ ‫מיט א צייט צוריק‪ ,‬ביים אפּצייכענען זיין ‪'60‬סטן‬
‫סאמארקאנד‪ ,‬צו זיין פאטער ר' זבולון‪ ,‬וועלכער איז‬ ‫וועלכע האבן באקומען א חינוך ביי די חסידים‪ .‬זיי‬ ‫געבורטסטאג‪ ,‬האט דער ביליאנער און פילאנטראפּ ר'‬
‫געווען א מלמד תינוקת‪ .‬אין עלטער פון‬ ‫לוי לבייב נ"י גענומען א קורצע וויילע אורלויב פון‬
‫‪ 20‬יאר האט ר' אבנר חתונה געהאט‬ ‫האבן געהאט דעם כח דורכצוגיין‬ ‫זיינע ריזיגע ביזנעס אונטערנעמונגען‪ ,‬און זיך‬
‫מיט זיין פרוי‪ ,‬חנה בת ר' מני נקטלוב‬ ‫שווערע אויספארשונגען און נישט‬ ‫אוועקגעזעצט דערציילן איבער דאס אידישע לעבן אין‬
‫ז"ל‪ .‬אין תשי"ב‪ ,‬ווען די רוסן האבן‬ ‫פאר'מסר'ן אנדערע אידן‪ ,‬און‬
‫אנגעהויבן די מאסן‪-‬ארעסטן פון‬ ‫אפּגעשיקט צו ווערן קיין סיביר און‬ ‫בוכארא און ווי נאענט דאס איז אים צום הארצן‪.‬‬
‫רעליגיעזע אידן אין סאמארקאנד‪ ,‬איז‬ ‫פארבלייבן ערליכע אידן‪.‬‬ ‫זיצענדיג מיט א צאל ליובאוויטשער עסקנים‪ ,‬אין די‬
‫די לבייב משפּחה ‪ -‬וואס איז שוין‬ ‫"ווען עס זענען דורכגעלאפן‬ ‫הויפּטקווארטיר פון זיין דיאמאנטן ביזנעס אין תל‬
‫לאנג פארדעכטיגט געווארן אין‬ ‫אביב‪ ,‬האט ר' לוי דערציילט איבער זיין טאטן ר' אבנר‬
‫אונטערערדישע אידישע פּעולות ‪-‬‬ ‫יארן‪ ,‬און איך האב אנגעהויבן טאן‬ ‫ז"ל‪ ,‬און דער זיידע ר' זבולון ז"ל ‪ -‬וועמען ער האט‬
‫אנטלאפן פון סאמארקאנד קיין‬ ‫פאר דעם אידישן חינוך אינעם‬ ‫באצייכנט אלס "אן אמת'ער צדיק"‪ .‬ער האט גערעדט‬
‫סאוויעטן‪-‬פארבאנד‪ ,‬אין פארשידענע‬ ‫איבער דעם ליובאוויטשער חסיד רבי שלמה לייב‬
‫טאשקינד‪.‬‬ ‫צייטן און תקופות‪ ,‬איז דער דמות פון‬ ‫אליעזרוב זצ"ל‪ ,‬וועלכער האט שטארק אויפגעטאן‬
‫מיין טאטע עליו השלום געשטאנען‬ ‫צווישן דעם בוכארישן יוגנט און וועמען ער דאנקט‬
‫"מיין טאטע זעלבסט איז‬ ‫פאר מיינע אויגן‪ .‬א איד וואס א דאנק‬ ‫פאר'ן ראטעווען זיין אייגענע משפּחה אין א‬
‫געווען א תלמיד פון רבי חזקי'‬ ‫זיינע פארבינדונגען מיט חסידים‪ ,‬און‬
‫קייקוב זצ"ל‪ ,‬איינער פון די‬ ‫צוליב דעם פאקט אז זיין טאטע האט‬ ‫רוחניות'דיגן זין‪.‬‬
‫תלמידים פון הרב אליעזרוב‪.‬‬ ‫געלערנט ביי הרב אליעזרוב‪ ,‬האט ער‬ ‫"ווען הרב אליעזרוב איז געקומען קיין סאמארקאנד‪,‬‬
‫שפּעטער איז ר' יחזקי' געווען דער רב פון סאמארקאנד‪,‬‬ ‫אונז ערצויגן צו א אידישן לעבן‪ ,‬צו אן‬ ‫איז מיין זיידע געווען א קליין קינד‪ .‬עטליכע יאר‬
‫אמת'דיגן לעבן‪ ,‬אז געלט איז בלויז א מיטל צו קענען‬ ‫שפּעטער איז געווען די קאמוניסטישע רעוואלוציע‪ ,‬און‬
‫אין די גרויסע שוהל אין די אלטע שטאט‪.‬‬ ‫העלפן‪ ,‬צו קענען שטיצן אידן און אידישקייט‪.‬‬ ‫כדי צו לערנען תורה און פירן א אידיש לעבן האט זיך‬
‫פארלאנגט מסירת נפש‪ .‬ווער האט איבערצייגט אזעלכע‬
‫איינער דערמאנט‪ ,‬אז ווען דער חסיד ר' שלום‬ ‫*‬
‫ווילענקין און זיין משפּחה זענען געקומען וואוינען קיין‬ ‫קינדער פון מוסדות ״אור אבנר״ באעהרן ר׳ לוי נ״י‬
‫טאשקענט‪ ,‬האבן זיי זיך געפּלאגט צו טרעפן א דירה‪,‬‬ ‫הנחת אבן הפּנה פון איינס פון די ״אור אבנר״ מוסדות‬
‫און ווען ר' אבנר האט געהערט אז אזא טייערער איד ווי‬
‫ר' שלום דארף א דירה‪ ,‬האט ער באלד באשטימט ‪3,000‬‬
‫רובל פאר דעם צוועק‪ ,‬און מען האט געשאפן און‬

‫איינגערישט א דירה‪.‬‬

‫ווען ר' שלום האט געוואלט אומקערן פאר ר' אבנר‬
‫דאס געלט‪ ,‬האט ער נישט בלויז דאס צוריקגעוויזן‪ ,‬נאר‬
‫ער האט זיך אפילו געזארגט אז ר' שלום זאל ארבייטן‬
‫אין א פאבריק וואס איז געווען אונטער זיין‬
‫פארוואלטשאפט‪ ,‬און ער האט אים געזאגט אז יעדן‬
‫טאג‪ ,‬אין די נאכמיטאג שעה'ן‪ ,‬איז ער פריי פון די‬
‫ארבייט אויף א שעה‪-‬צוויי און אין די דאזיגע צייט בעט‬

‫ער אים‪ ,‬אז ער זאל לערנען מיט זיין זון לוי‪.‬‬

‫"דאס מסירת נפש פון מיין טאטן לכל דבר‬

‫אידישע צייט‪< 4‬‬

‫וישלח תשע"ח‬
   1   2   3   4   5   6   7