Page 13 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 13
~– ‰ŠŠ ‡—–~Š‬ ‫˜’‚‡‡Š‡–‹† ‪ŠŠƒ1‰0‬‬‫” ‡~‬‫‚‡‡Ž†‡ €„ Œ ‚ „ ‚Œ—‡ƒ˜‬ ‫חברה קדישא חסד של אמת ‪718–436–2121‬‬
‫– ’ƒ ‡—ƒƒ˜‪’ ‚–‡Œ— ƒ~ ˜ƒ~ƒ’– ,‬‬ ‫˜‚Š‡‹‰ƒŠŠŒŒ––”‡‡Š‬
‫אלו שמות הנפטרים ע"ה‪ ,‬שלא זכו לזש"ק‪ ,‬שהיארצייט שלהם חל בשבוע הבא‬
‫‚ŒŠ’ˆƒ‡†ƒ‡‡”ƒ†„—~†–€‡’ƒ~Œ€…ŽŠƒ~‚„‬
‫‪Œ»·¸²»··„º¾É²ËÄÈÁȲ´Â»²ÁÄ··Ä´¸»²»½µÊ‬‬ ‫לס' שלח ‪ -‬חודש סיון‬
‫¸»» ¸‪ò·· í»¾Ä »Â³ Á³²¶ »»¸ „ĻȲ¸»Â²´Ê² Ä´»µ¾²··Ä´ ² ÁÄÂÄ‬‬
‫¸‪¿»»³‚Á·Ê»ÀÁ»²»··‚Ì·À·ÉÀÄ´»¾»»¶»»³¿»¾¶ÌDz´Ã»·²Á´²‬‬ ‫´»»‪Á·² ³»»·· Á»»¸ Ê²Æ Á¾»»ÈÊĵ òµ ÊÄ º‬‬ ‫מיטוואך‪ ,‬כ"ג‪ ,‬יעקב בן ר' נחום יצחק ‪ -‬ירחמואל בן ר' אברהם דוב ‪ -‬יעקב בן ר' אברהם הכהן ‪ -‬שמואל אביגדור‬
‫‪³»»ÊË ‚Áº²Ë ºË»Â ÊĽ»¸ ÁÄÉ ÃÄ „É»µÈ ÊÄȻ³»Ê Á·Æ ʳÉ‬‬ ‫‪¿»² ¾²¸ Äx¾ ¶¾¹À ÄÊĺ»³ »µ •Êĵ»É‬‬ ‫בן ר' יצחק מאיר ‪ -‬שפרה בת ר' אברהם חיים ‪ -‬חי' בת ר' ענזיל ‪ -‬לאה בת ר' אברהם יוסף‪.‬‬
‫‪Š† ¿»·É ‚˺ÂÄÀ Á´Â·» ²¸² •ÁÆÄʺ²³‬‬
‫‪xwÁ»»²¼»µ‬‬ ‫»‪Á»² º²¶Ä´ ¼²Â ¼²µ º²¶ ÊÄ wº¾² ʲ‬‬ ‫דאנערשטאג‪ ,‬כ"ד‪ ,‬בנציון בן ר' חיים דוד ‪ -‬שמואל אליעזר בן ר' זאב ‪ -‬יוסף בן ר' חיים ‪ -‬מרדכי בן ר' משה יצחק‬
‫‪ -‬שמואל מנחם בן ר' משה אהרן ‪ -‬אלי בן ר' שמעון ‪ -‬אלטא חי' רחל לאה בת ר' זאב ‪ -‬אסתר פרידא בת ר'‬
‫‪º²¶ Á·² ²Ì·Ê³¹ Á»»¸ Á·Æ ¶ÈÄ »µ ÁÄÀ·ÂĴ² º²¶ »½µÊÀ‬‬ ‫יצחק שלמה ‪ -‬חנה גיטל בת ר' ישראל ‪ -‬אסתר דבורה בת ר' אלי' יהודא ליב ‪ -‬שאנה בת ר' יצחק אייזיק ‪ -‬רחל‬
‫‪Á·² Á»»¸ ¾¾ÆÌÀ Á¾²¸ »»¸ ´»µÂºÄ³ ‚—¾¾·½ ¿»¾¶Ì— ÁÆ·ÊÄ´ Á»»¸ º»À ÁÄÀ²¸·È Áʲ» Ä»»Ë ¾»Æ»·¸² Á²¾Æ‬‬
‫‪»µ Á·Æ ¿»Ê·Ã» »µ Á´²Êº½Ê·µ ÁÄÂÄÉ ¾²¸ ÊÄ ¸² Áû»Ê»»² Á»»¸Ê²ÆÊĺɲµ¿·ÈÁĴ²´Ä´¿Ìø»²ÊĄ¶¹ÆËÀÄÊÄ»»º‬‬ ‫לאה בת ר' משה‪.‬‬
‫´‪„ÁÊÄ··ºÂ·¸Ä´É»Ê·ÈÁ·²ºÂÄÀº»Êº ·È º´ÂÄʳĴ º²¶ ò·· „„„´Â·½·¸Êĺ·² Ľ»¾ÊÄ» Ľ»¾ÂÄ··Ä‬‬ ‫פרייטאג‪ ,‬כ"ה‪ ,‬שלמה שמחה בן ר' יוסף ‪ -‬משה טובי' בן ר' שלמה ‪ -‬יצחק בן ר' חיים הלוי ‪ -‬אליעזר בן ר' דוד‬
‫‪Êĺɲµ¿·ÈÁĴ²´Ä´É»Ê·ÈÊĸ»²‚ÊĺÄÆ˴弻¾ºÄ „¸²Â´²»µÁÊĺ»³¿Äµ·Èº´ÂÄʳĴº²¶Ã²··„„„ÁºÃĺÁ½²À‬‬ ‫‪ -‬פנחס בן ר' שמואל הלוי ‪ -‬צבי יוסף בן ר' שמואל יעקב ‪ -‬ראובן בן ר' שאול ‪ -‬שאול בן ר' משה ‪ -‬יעקב בן ר'‬
‫··‪•Á·ºÊÄÁÄÉò‬‬ ‫יוסף ‪ -‬יוטא בת ר' מרדכי ‪ -‬טובא גיטל בת ר' הערשיל ‪ -‬רחל מלכה בת ר' אלי' ‪ -‬מרים בת ר' מנדל ‪ -‬סאסא‬
‫‪„„„ºÂÄÀº»Êº»µÁ²º³»»¶ÁÄÀÊĵ»»²ÁºÃĺʲƲ¼²ÂʲÆ‬‬
‫»‪ÃÄ»»Â Ľ»¾³»·¾´À·² »µ Á³»»¾´ ºÂÄÉÄ´ ¿»·É º²¶ ÊÄ Á·² ‚¾·ËÁ»²²Ì·Ê³¹Á»»¸º»ÀÁƲʺĴ¼»¸Êĺ²¶‚º½²ÂÄÂÄ‬‬ ‫בת ר' יעקב‪.‬‬
‫··»´‪Á»»ÉºË»Â¸»²ÃÉ·²··Ä´Êĵº´ÂÄʳĴ¿»²º²¶ÁÄÀò·· º»»´ºÃÂÊÄ ÃÄÆÄ ¸²ÁĸĴµ¾²³º²¶ ɹȻ„¼»¾ÂÄ··Ä‬‬ ‫שב"ק‪ ,‬כ"ו‪ ,‬אפרים בן ר' זושא יואל ‪ -‬קלמן בן ר' יעקב ‪ -‬יצחק אייזיק בן ר' יוסף ‪ -‬יוסף בן ר' ברוך ‪ -‬עזרא בן ר'‬
‫‪Ä»ÈÉÄÆ»²Á²¿ÌÃʲ‚ÊÄÃÂÄÉÁ»»ÉºË»Â¸»²}ÃwĽ»¾µÄË ²µºË»Â¸»²Æ²ÉÁ»»µwʲƺ»»´ÃÄò··Ê»À¾»»ÈÊĵx„ʲÆ‬‬ ‫זאב וואלף בער ‪ -‬אלכסנדר בן ר' משה ‪ -‬יאבל בן ר' ארוים ‪ -‬שמעון בן ר' אלי' ‪ -‬חיים יחזקאל אברהם בן ר'‬
‫‪Êĺķ·Á²µÁ·²‚´Äº‡†Ê²ÆÁ»È»µÄÀÁÄÀ·É²³ÅʲµÊÄ¢ ¶Â¹»Ë»Êĵ„º¾»»ÈÊĵ¿»²Êĺ²¶x•ºÊ»Ã²Æº²¶Ã²··¢‬‬ ‫פסח ‪ -‬אלי' בן ר' ברוך הלוי ‪ -‬חיים בן ר' לוי ‪ -‬יצחק בן ר' דוב ‪ -‬שלמה בן ר' מרדכי ‪ -‬ראובן בן ר' דוד אהרן ‪-‬‬
‫¾‪w¿µ²¶µ¹²½ÉʲºËÁ·²ºÂ·¸Ä´Á»»¸ ºÂÄÉÄ´Êĺ²¶¼»¾µÂĂº·´ºÊ»ÆËÄ´¼»¾ÉÊ»··º²¶¿»Ê¹²‬‬ ‫רבקה לאה בת ר' יצחק ארי' לייביש ‪ -‬רחל בת ר' שלמה ‪ -‬מלכה בת מרגלית חי' ‪ -‬צפורה ציפרא רחל בת ר'‬
‫‪w¶Ê·Ë³Ä½»¾»»ÊÆ»µº»ÀɹȻʳ¹Á»»¸ÁÆ·ÊĴ²º²¶»½µÊÀ „ÁƲʺ²³ ¿»² º²¶ ò·· ¶ÊÈ »µ Çʲ¶ Á·Æ ÁÄÂĵ²¾Æ²‬‬
‫»‪Áʲ··Ä´¸»²Á·²¾»ÆÄ´º»ÀÄÆ»ºÁ»»¸ºÉ»ÊµÄ´Ã»·²º²¶É¹È‬‬ ‫שמשון ‪ -‬ארא בת ר' אברהם‪.‬‬
‫‪¶¹º³¶²ºÄ´¼¾À¶µ·µx„º´²¸Ä´É¹È»º²¶xwºÃĸ·µx‬‬ ‫‪¿»¾¶Ì ºÊ»³·ÊÆ Á»·Ë ºÃ²¶x „Ì·³Ë¹À Ä»»¸ Á»² ÁÄÉ»¸Ê²Æ‬‬
‫‪ÊÄ»»² ÁÄ·· ‚x¿¶¾ Êȳ }¶ ¾² ·ÉÄÈ»·x ¸² ¸xÉ ¾º»Æ²É Á»²‬‬ ‫לס' קרח ‪ -‬חודש סיון‪-‬תמוז‬
‫‪¿¶»Ì·É·ÈÀÀx‚»»··¿»²º·ºÃÄÁÄ··ÁºËÊij»·²¿·Èº»»ÊË‬‬ ‫½·¾¾•‪„ÁÆ·ÊĴ²´Â»¾È·¾Æ¼»¸Êĺ²¶x‬‬
‫זונטאג‪ ,‬כ"ז‪ ,‬יששכר בן ר' יעקב משה ‪ -‬מנחם בן ר' יוסף דוד ‪ -‬מאיר בן ר' ארי' יהודא ‪ -‬יוחנן בן ר' אהרן ‪ -‬חיים‬
‫‪Ã}½¾À¶µ·µºÈ·ÂÄ´ºÃ²¶·µwÌx»Ë¶¿»²ºÆ¾Ä¶‚x¿Ä»Ë·» º²¶x•ÌÀ²‚Êĺɲµ²Á»»¸·Èû·²ºË»ÂÊ»ÀºÉ·Éòµx‬‬ ‫בן ר' יהודא ‪ -‬מנחם שמואל בן ר' יהודא הלוי ‪ -‬יששכר דוב בן ר' אלטר יוסף ‪ -‬ישראל בן ר' אלטר יוסף ‪ -‬רפאל‬
‫‪„º½²µÊ²Æº»ÀºÊ»´²ÄÊ»½µÊÀ‬‬ ‫ישעי' חיים בן ר' דוד מרדכי ‪ -‬חנה פערל בילא בת ר' מאיר נתן הכהן ‪ -‬רחל בת ר' משה ‪ -‬רחל בת ר' יוסף ‪-‬‬
‫‪¸² —¾¾·½ ¿»¾¶Ì— ¿Äµ ºÂ²ÆËĴ»»² Á·² ÊĺÊÄ·· ÄÂÄ´»»²‬‬
‫‪xwÁÊÄ··¿»·ÉÀÁ¾²¸ÊĺÊÄ··Ä»»¸ Êij²x„¾½»»À˲º»Àº´²¸Ä´É¹È»º²¶x‚º½ÄÊÄ´‚Á»»Âx‬‬ ‫איידא זוסא בת ר' ארי'‪.‬‬
‫מאנטאג‪ ,‬כ"ח‪ ,‬רפאל ישעי' חיים בן ר' דוד ‪ -‬משה בן ר' יהודא ‪ -‬צבי בן שבה בן מתתי' ‪ -‬אלתר משה בן מנחם‬
‫•ƒ‡’† ‪†Ž‡‡‚Ƈ—–ŒŒŠŠƒ‰‹‡Š‚˜~q‬‬ ‫יהודא ‪ -‬יעקב בן ר' אברהם ‪ -‬יעקב בן ר' משה ‪ -‬חיים אברהם בן ר' יוסף ‪ -‬אהרן בן ר' מיכאל ‪ -‬בראנא עטל‬

‫‪718.705.7174‬‬ ‫בת ר' שמואל ‪ -‬צפורה בת ר' ישראל יחיאל הכהן ‪ -‬בילאה בת ר' שלמה ‪ -‬שילמות בת ר' אברהם‪.‬‬
‫דינסטאג‪ ,‬כ"ט‪ ,‬משה פתחי' בן ר' אברהם הלוי ‪ -‬יהודא יוסף בן ר' שמואל הערש ‪ -‬יעקב בן ר' אלכסנדר הכהן‬
‫‪I N F O @ T E H I L L I M K O L L E L .O R G‬‬ ‫‪ -‬שלמה בן ר' אריאל ‪ -‬דוב בן ר' חיים יוסף ‪ -‬רבקה לאה בת ר' שלמה זלמן ‪ -‬בילאה ברינה בת ר' חיים ‪-‬‬

‫†–‡‚‪Ž‚Š–‡~Œ‡–ƒ‡”(2‬‬ ‫‡˜—Œ—•– ‪•‡ur‬‬ ‫ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€‡‚Œ‡Žƒ‬ ‫‪15‬‬ ‫בילאה בת ר' משה‪.‬‬
‫‡„‡˜‡‹”‡ƒ–‡‡‚ƒ‚–~Š~‡‬ ‫”’˜‪—ƒ•‚‡–~‚ƒ‡”(1‬‬ ‫•–‡˜‡ƒ~Š”‡ƒ‚–‚•Œ~†Œ~–„”Š‬ ‫†€Š‡‰‬ ‫מיטוואך‪ ,‬ל'‪ ,‬פנחס חיים בן ר' משה ‪ -‬יהודא חזקי' בן ר' יוסף ‪ -‬אברהם שמואל בן ר' בערל ‪ -‬בנימין ירחמיאל‬
‫”’˜‪‹‡–ƒ‡Š‡‡Š‡–ƒ‡” (2‬‬ ‫בן ר' גרשון וואלף הכהן ‪ -‬חנה פיגא בת ר' אפרים פישל ‪ -‬שיפה בת ר' יודא זאב ‪ -‬שרה זעלדא בת ר' ירחמיאל‬
‫Ž€Š~Ž”‡ƒ‚–‚•Œ—~“„‡‬ ‫”’˜‪“•Š~‚ŒŠ—‡–ƒ‡”(3‬‬ ‫Œ‡–ƒ”‡ƒ‚–—‡‬ ‫Š~•~”‡‬
‫Š€‡”‡ƒ‚–‚•–‡~‡”‡•Šƒ–‡‡Ž•Š„”Š‬ ‫†–‡‚‪—ƒ•‚‚Š—ƒ‡”(1‬‬ ‫‡–ƒ—Š‡‹•–—Œƒ‚”‡•‬ ‫‪ -‬בילאה בת ר' גרשון ‪ -‬צילא בת ר' ברוך ‪ -‬רינא בת ר' אברהם ‪ -‬מלכה בת ר' אברהם שלום‪.‬‬
‫Œƒ•‚”‡ƒ–‡‡ƒŽ˜ƒ„‡~Š‬ ‫~–ƒ‹–ƒƒŠ†‬ ‫דאנערשטאג‪ ,‬א'‪ ,‬בצלאל משה בן ר' יצחק ‪ -‬שמואל בנימין בן ר' יצחק ארי' לייביש ‪ -‬יוסף חיים בן ר' מארים‬
‫Œ~Ž‡”‡ƒ‚–‚•Œ–‡Ž‡“„”Š‬ ‫‪ -‬חיים בן ר' שמואל נטע ‪ -‬פרידא רבקה בת ר' דוד דוב ‪ -‬בתי' רבקה בת געציל אלי' ‪ -‬נוחה לאה בת ר' צבי‪.‬‬
‫פרייטאג‪ ,‬ב'‪ ,‬אהרן העניך בן ר' משה פנחס ‪ -‬יואל בן ר' עזריאל יקותיאל זלמן ‪ -‬יעקב אלימלך בן ר' יונתן ארי'‬
‫»¸½´‪É´°¯¸ÆÇò‬‬
‫‪ -‬עקיבא בן ר' ישראל זינדל ‪ -‬שמואל בן ר' ברוך ‪ -‬צבי בן ר' יחזקאל שרגא‪.‬‬
‫‡‚–‚€‬ ‫שב"ק‪ ,‬ג'‪ ,‬שלמה בן ר' מרדכי ‪ -‬אברהם אבא בן ר' מתתי' הכהן ‪ -‬אליעזר ליפמאן בן ר' חיים שאול הלוי ‪ -‬בועז‬
‫יצחק אייזיק בן ר' שמואל דוד ‪ -‬ארי' ליב בן ר' נתן נטע הלוי ‪ -‬צבי בן ר' יחזקאל שרגא ‪ -‬יוסף בן ר' יונה ‪ -‬חיים‬
‫–‡ ‡ƒ‘”‡ƒƒ‡‡Ž—†~•—Š‡†~‬ ‫משה בן ר' אברהם ‪ -‬נחום בן ר' שמחה ‪ -‬אלי' בן ר' אהרן ‪ -‬אסתר בת ר' חיים לייב ‪ -‬חנה מלכה בת ר' יעקב‬
‫Œ€‡Œ‡—–‡‹‬
‫‪ -‬לאה בת ר' אברהם ‪ -‬רחל בת ר' אברהם ‪ -‬בילא בת ר' מרדכי‪.‬‬
‫—•’–
—Š…‬
‫‪ • 845-200-4893‬יזכרם • ‪120chesed@gmail.com‬‬
‫—‚‪‚”…~7:00‬‬
‫איר קענט הערן טעגליך‪,‬‬
‫‡˜Œ–—‡Žƒ‚€ƒŠ‬
‫די ניגונים פין די פריערדיגע‬
‫‚Ž‚Š˜‚•‚Š‚‬
‫צדיקים‪ ,‬מסודר לויט זייער‬

‫יארצייט טאג‪:‬‬

‫‪718-989-6844 #17‬‬
‫‪845-351-1115 #17‬‬

‫בקשו רחמים‬

‫מרדכי יצחק בן פיגא יהודית‬

‫ותקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח‬

‫אמירת תה‪‬ים בציבור‬

‫בכ‪ ‬יום א' אחה"צ ‪5:00 pm‬‬

‫בביהמ"ד באבוב‬

‫‪15 Ave./48th St.‬‬
   8   9   10   11   12   13   14