Page 2 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 2
‫ברוך המקדש שמו ברבים!‬

‫חומת אש פון קרוב צו ‪ 20,000‬תלמידי‬
‫רבינו הק׳ מסאטמאר זי״ע איבערגעפילט‬
‫ריזן ״נעסאו קאליסיום״ ביי ״כינוס כללי״‬

‫פאררופן דורך שר צבא ה׳ כ״ק מרן אדמו״ר מסאטמאר שליט״א‬

‫שובה ה' רבבות אלפי ישראל‪ :‬רבבות שלומי אמוני ישראל תלמידי רבינו הק' מסאטמאר זי"ע פון איבער גרעיטער ניו יארק פילן איבער‬
‫מעגא‪-‬גיגאנטישן זאל און שאפן פיר‪-‬זייטיגע חומה בצורה פון הייליגע מאמענטן לשמוע את דבר ה' במשנתו הטהורה ‪ -‬בהתאסף ראשי‬
‫עם‪ :‬רייכער ג ַאלעריע און היסט ָארישער צוז ַאמענפ ָאר פון רועי ישורון‪ ,‬גדולי ומאורי ישראל‪ ,‬אדמורי"ם‪ ,‬רבנים‪ ,‬ראשי ישיבות ומורי צדק‬
‫דק"ק סאטמאר און אלוועלטליכע תלמידי רבינו הק' מסאטמאר זי"ע ‪ -‬מלך ביופיו תחזינה‪ :‬אומגלויבליכע מחזה הוד נורא ווי רבבות‬
‫חסידים ואנשי מעשה הנאספים על פי קריאתו פון כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א זיצן שעות לאנג וכולם עושים אזנם כאפרכסת‬
‫לשמוע את דבר ה' ‪ -‬כבוד התורה ונושאי דגלה‪ :‬היסטאריש‪-‬התרגשות'דיגע מאמענטן פון כבוד התורה ביים ערשיינונג פון פוסק הדור‬
‫כ"ק מרן ראב"ד ירושלים שליט"א ווערנדיג אויפגענומען בקול גילת ורנן 'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו' ‪ -‬שמירת הגבולים‪ :‬הרה"ח‬
‫ר' מרדכי אלעזר הירש הי"ו הייבט ארויס פקודת הקודש פון כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א צו האלטן דעם מעמד כולו קודש לה' און‬
‫ח"ו נישט מתיר זיין באנוץ פון "גע'אסר'טע ווידעא סקרינס" טראץ גיגאנטיש‪-‬גרויסקייט פון זאל ‪ -‬דורש טוב‪ :‬מעמד געניט געפירט דורך‬
‫'יושב ראש' פה מפיק מרגליות מנקיי הדעת הרה"ג רבי דוד פערל שליט"א ר"מ ומרביץ תורה קרית יואל ‪ -‬התעוררות רחמים‪ :‬הייליגע‬
‫מאמענטן בבקשת רחמים ופרקי תהלים דורך שליח ציבור כ"ק הגה"צ אבד"ק סאטמאר‪-‬מאנטשעסטער שליט"א ‪ -‬ה' הוא מלכינו‪:‬‬
‫גלענצענדע דברי פתיחה ומשמעות המעמד דורך הגה"צ רבי שמעי' לעוו שליט"א דומ"ץ וראה"כ סאטמאר‪-‬לאנדאן ‪ -‬ויואל משה אמת‪:‬‬
‫השקפת התורה באיסור רעיון הציוני במשנתו של מרן הק' מסאטמאר זי"ע געהערט דורך 'בחיר התלמידים' הגאון הגדול דומ"ץ קרית‬
‫יואל שליט"א ומח"ס אגלי דבש מתוך אש שלהבת במקהלות רבבות ‪ -‬קנאות מתוך אהבת ישראל‪ :‬קלארע קאפיטלען בתורת הקנאות‬
‫של מרן הק' זי"ע דורך פאר התלמידים הגאון המפורסם רבי יעקב קאפל שווארץ שליט"א אבד"ק בויאם ומח"ס יקב אפרים התורה ‪-‬‬
‫ראש בית דין אומר מקודש‪ :‬רשפי אש קודש אין מלחמת ה' בעמלק ואמונה טהורה וצרופה בביאת המשיח‪ ,‬געהערט דורך אורח הגדול‬
‫פוסק הדור כ"ק הראב"ד שליט"א ‪ -‬רחם בחסדך‪ :‬רגשי קודש ווען רבבות ישראל זינגן מיט געגועים דעם הייליג‪-‬באקאנטן ניגון "רחם‬
‫בחסדך על עמך צורינו" ‪ -‬דבריו כגחלי אש‪ :‬דרשת משא המעמד בעיקרי הדת ויסודות האמונה הטהורה דורך כ"ק מרן אדמו"ר‬
‫מסאטמאר שליט"א ערקלערט בקול חוצב להבות אש יסוד טומאת קליפת הציונית און חיוב התבדלות ממחשבת הנאה פון הצלחת‬
‫הרשעים ‪ -‬משיב דברים נכוחים‪ :‬רבי שליט"א שלאגט אפ פטפוטי דברים המלעיגים על דעת תורה הצרופה האמיתית בנוגע דעם הייליגן‬
‫קאמף קעגן ציונות ואביזרייהו ‪ -‬אזנם כאפרכסת‪ :‬ציבור הרבבות בראשות הרבנים הגאוה"צ שליט"א מפארי תלמידי רבינו הק' זי"ע זיצט‬
‫אנדערהאלבן שעה צו הערן דברים קילורין לעינים מיוסד בדברי גדולי הראשונים כמלאכים וצדיקים הקודמים ביסוד רעיון הציונות און‬
‫כפירה במלכות שמים ‪ -‬החלצו לצבא‪ :‬שאגת ארי פון רבי'ן שליט"א צו שטיין קאמפס‪-‬גרייט במלחמה לה' בעמלק קעגן גזירת גיוס בנים‬
‫ובנות בארצה"ק ‪ -‬לחזור ולשנן‪ :‬הייסע פאדערונג פון אלפי ישראל און מנהלי הישיבות צו קובע זיין שיעורים בספרי רבינו הק' זי"ע ‪-‬‬
‫ויקחו לי תרומה‪ :‬רבי שליט"א איז מייסד ספעציעלער קרן "שקל הקודש" לטובת מוסדות על טהרת הקודש בארצה"ק הנהנים מקופת‬
‫'קרן הצלה' ‪ -‬וכולם מקבלים‪ :‬שאגת ארי דורך רבבות ישראל ביי קבלת עול מלכות שמים ופסוקי יחוד דורך כ"ק אדמו"ר מסטאניסלאוו‬
‫שליט"א ‪ -‬ונודע בגוים‪ :‬מעכטיגע קידוש ה' ווען גרעסטע אנטי‪-‬מדינת‪-‬ישראל פארזאמלונג ווערט פראמינענט געדעקט אין מידיא‪-‬נעצן‬

‫דורך 'נטרונא' ווארטזאגער הרב יעקב שפירא שליט"א ‪ -‬נצח ישראל לא ישקר!‬

‫אידישע צייט‪< 2‬‬
‫שלח תשע"ח‬
   1   2   3   4   5   6   7