Page 12 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 12
~– ‰ŠŠ ‡—–~Š‬ ‫˜’‚‡‡Š‡–‹† ‪ŠŠƒ1‰0‬‬‫” ‡~‬‫‚‡‡Ž†‡ €„ Œ ‚ „ ‚Œ—‡ƒ˜‬ ‫חברה קדישא חסד של אמת ‪718–436–2121‬‬
‫– ’ƒ ‡—ƒƒ˜‪’ ‚–‡Œ— ƒ~ ˜ƒ~ƒ’– ,‬‬ ‫˜‚Š‡‹‰ƒŠŠŒŒ––”‡‡Š‬
‫אלו שמות הנפטרים ע"ה‪ ,‬שלא זכו לזש"ק‪ ,‬שהיארצייט שלהם חל בשבוע הבא‬
‫‪˜ŠŠŒƒ~‰‹†‡Š–‚‡†˜‡„~•‡ºÊ²µ Á·Æ ÉÄ··² ¸»² }»¾² „¾¶ÂÀ Á}º»À ÃÄ·ÀË‬‬ ‫}‪ĺËÊÄòµÁÄ··Ä´ºË»Â¸»²‬‬
‫‪¿»² º²¶ »Ã²» ò·· ¾²À‬‬ ‫לס' פינחס ‪ -‬חודש תמוז‬
‫‪»µ º²¶Ä´ º²¶ ÊÄ ¸² ¶²Â¶ Á·² ɷƻà º»À ¾·Æ‬‬ ‫´‪·ºÃ¾²È ¾»Æ»··x „º¾³À»ÈÄ‬‬
‫´‪Áµ»² ÄÊÄ»»º »µ º»À ÁÄ´ÂÄÊ³Ê²Æ ·È º»»¶Â´Ä¾Ä‬‬ ‫»‪}û··ÊÄÃ}¿ÄµÊ²Æ˵·¹ÁµÄ‬‬ ‫מיטוואך‪ ,‬כ"א‪ ,‬יצחק יוסף בן ר' אליעזר ‪ -‬אביגדור בן ר' יחיאל ‪ -‬אהרן יצחק בן ר' חיים יהודא ‪ -‬מנחם מענדיל בן‬
‫··‪·µ •ºË»Â ºÊ»ºÃ»¸ÉÄ Ã²‬‬ ‫ר' דוד ארי' ‪ -‬משה בן ר' פנחס ‪ -‬אליעזר ראובן בן ר' משה מרדכי ‪ -‬חיים בן ר' יצחק ‪ -‬לייב בן ר' שמחה ‪ -‬מרים בת‬
‫··‪„¿»²Ê²Æ¾¾ÆÌÀÁÄÂĸò‬‬
‫ר' צבי דוב ‪ -‬ריזא בת ר' צבי הלוי ‪ -‬פיגא בת ר' נחמן‪.‬‬
‫··» ‪º²¶ ‚ÄÉ»ÊÄÀ² Á»»É ÁÄÀ·ÉÄ´É»Ê·È ¸»² ÊÄ‬‬
‫‪Á·² »ÊÄòʴ Á¾²É²¾ Á»² Á}»Ã²» ºÂ´Ä´²³ }»¾² ¸»²}à ¸² ´»µ}ÌÀ² ºÃ»»À‬‬ ‫דאנערשטאג‪ ,‬כ"ב‪ ,‬ישראל מאיר בן ר' מרדכי יהודא ‪ -‬אברהם בן ר' בן ציון ‪ -‬שלמה בן ר' יוחנן ‪ -‬שמואל אפרים‬
‫חיים בן ר' שלמה דוב ‪ -‬אברהם ליפא בן ר' יוסף חיים ‪ -‬ישראל בן ר' חיים ‪ -‬שלמה בן ר' שמואל ‪ -‬שושנה בת ר'‬
‫‪„¶Ä»ÃÂÁ»»¸Êij»²Á¾»»ÈÊĵÁ³»·¶Ä´Â²¿»²º²¶ •Ê»µÊ²ÆÁÄÂÄ··²µÃ²··Áµ»²Á»ÂÀ²ÇÄ´ÊIJµ‬‬
‫גרשון אברהם‪.‬‬
‫‪¿Ä··Á·²Á·Ê»ÀÁ»²ÁÄ··Ä´Á»³¼»²‚»Ã²»‚ºÃ»»···µx ĺ½²ÊºÄ´Æ»·² Ä»»Ë Ãľ² ÁÄÂĸ Ì·»ËÄÀ »µ‬‬
‫פרייטאג‪ ,‬כ"ג‪ ,‬אליעזר בן ר' יצחק הלוי ‪ -‬מרדכי בן ר' לייב ‪ -‬פנחס זעליג בן ר' ראובן ‪ -‬אלכסנדר מנדל בן ר' ברוך‬
‫‪x•ÁĸĴºÊ²µ¼»²³²¶·ºÃ½²Êº òµÃ»·²³Ä´Á·²¶³·º²Á»»¾²Ê»µ·º„Ì·»ËÄÀ‬‬ ‫‪ -‬פנחס בן ר' דוד יעקב מרדכי ‪ -‬ארי' לייב בן ר' אברהם ‪ -‬זאב בן ר' משה ‪ -‬אסתר מלכה בת ר' יעקב ‪ -‬חי' מרים‬

‫»‪º¾»»ÈÊĵʳ¹Á»»¸Ã²··ºÊĶĴû·²º²¶»Ã²‬‬ ‫´‪xwÁ½²¸Äº½Äʲƺ¾Ä‬‬ ‫בת ר' יוסף יודא ‪ -‬שרה בת ר' פנחס ‪ -‬נעליע בת ר' לוי ‪ -‬ברכה בת ר' חיים ‪ -‬דבורה בת ר' משה יעקב‪.‬‬

‫‪¾¾·½¿»¾¶Ì¸²ÁÊĶ·ÈºÂ»·ºËÊÄÁ³»¾³Ä´¸»²Á·² »µ ºÊĶĴ ¾²À Á»»² »·· ÊÄÀ Á»·Ë º²¶ }»¾²‬‬ ‫שב"ק‪ ,‬כ"ד‪ ,‬דוד מרדכי בונם בן ר' ישראל עמרם ‪ -‬פסח בן ר' רפאל בנימין ‪ -‬זאב בן ר' דוד ‪ -‬ראובן בן ר' יעקב ‪-‬‬
‫יהודא ארי' בן ר' משה מעכיל ‪ -‬יעקב בן ר' בועז ‪ -‬זאב בן ר' דוב ‪ -‬מרדכי בן ר' צבי ‪ -‬משה נפתלי הירצקא בן ר' דוד‬
‫‪„ÁÊ»ºÃ»¸ÉÄÌÀ²³º·ºÃ²··¼²¸²¼»¾ºÂ´»»²¸»² ¾¾·½¿»¾¶Ì¸²ºÃ·²··Ä´º²¶ÊÄÊij²‚¶Âĺ‬‬ ‫יהודא ‪ -‬שרה בת ר' משה יוסף ‪ -‬בילא אלטע בת ר' אברהם ‪ -‬חי' רחל בת ר' דוד ‪ -‬צפורה בת ר' אשר ‪ -‬שרה בת‬
‫ר' יעקב ‪ -‬עלקא בת ר' משה ‪ -‬מלכה בת ר' ראובן ‪ -‬לאה בילא בת ר' יצחק שלמה ‪ -‬שרה חנה בת ר' מרדכי ‪ -‬קערי‬
‫‪ò·· º»»¾Ä´Â·» ¿»Â»ÂÀ Á²¶Ê²Æ º½Ä ÁÄÂĸ ÃÄx µ²Ë²¸»²ÃÄÁ·²¼²¸Äº½ÄÁ²¾²À»»²Á»·Ë¸»²‬‬
‫בת ר' אלי' ‪ -‬אסתר ברכה בת ר' בערל‪.‬‬
‫¸‪x•´²ºÁµÄ»¿»¾¶ÌDz´Ã»·²Á´²‬‬ ‫¸»¼‪„ʳ¹Á»»¸º»ÀÁ}¶Âĺ·È‬‬
‫לס' מטות‪-‬מסעי ‪ -‬חודש תמוז‪-‬אב‬
‫‪»»··È ÄÂÄ´»»² Ä»»À º»À ÁĸĴ ÃÄ ³²¶ ¼»²x ÇʲÁ»»ÉÁʲÆÄ´}»¾²¸»²‚¾·¾²Ëµ·¹Á»²‚Á²µ‬‬
‫זונטאג‪ ,‬כ"ה‪ ,‬יעקב בן ר' אפרים פישל ‪ -‬אברהם מאיר בן ר' יעקב צבי ‪ -‬שמעון בן ר' אליעזר הלוי ‪ -‬יוסף בן ר'‬
‫»‪„º´»ºÄºË²³}»¾²º²¶xwÁ´»·² ¶Ä»ÃÂÊĵ»»³„¶¹ÆËÀÁ»»¸Á»²¶¹À˲·È¾²ÊË‬‬ ‫יצחק פרץ ‪ -‬יאיר בן ר' אפרים שלמה זלמן ‪ -‬יושע שמעון בן ר' אלי' ליב הלוי ‪ -‬שמעון יוסף מנחם בן ר' משה‬

‫¶‪² ³²¶ ¼»² wÁ»»² ¼»À ³»»ÊË ‚»·¸² ³»·² ‚º·´x ‚Á·²¢Á·Ê»ÀÁ»»ÉÁ»»´·Èº½²ÀÄ´ÊĽ»¸Êĺ²‬‬ ‫יואל ‪ -‬חי' ראדעל בת ר' נתן נטע ‪ -‬יוטא לאה בת ר' משה מנחם‪.‬‬
‫··» ‪„º´²¸Ä´»Ã²»º²¶xwÁʲ»¿»½·µ»ËÁ»²Êĺ½²º ºÂ´Ä´²³ ºÊ²µ »»¸ ÊÄ º²¶ ‚¼»¾µÂĺËʲÆ‬‬
‫‪»·ÂÄ´ ‚ÁÄ··Ä´ ºÊ²µ ÁÄÂĸ »»¸ wÁ·Ê»À ¾¾·½ ¿»¾¶Ì‬‬ ‫מאנטאג‪ ,‬כ"ו‪ ,‬יוסף ארי' בן ר' שלום ניסן ‪ -‬אפרים בן ר' אליעזר ליפמאן ‪ -‬נחום בן ר' שמואל ‪ -‬נסים בן ר' אברהם‬
‫‪Á˺·²··Ä´ }»¾² º²¶ ÊĺÄÆË Á½²·· Ľ»¾ºÄ‬‬ ‫··»‪º´»µÂÄÄ´Á³²¶»»¸ÁÄ··„ºÄºÊ²··Êĺ²¶}»¾²‬‬ ‫‪ -‬וואלף לייב בן ר' העסקל ‪ -‬סימא בת ר' נתן ‪ -‬מרך זיסל בת ר' נתן ‪ -‬פיגא דבורה בת ר' דוד ‪ -‬שיינדל בת ר' יוסף‬
‫‪¼»¸Á}ʲƐ³·º¾¸ÀÁº¾Æ²º²»Ã²»Ê³¹Á»»¸Ê²Æ‬‬ ‫¸‪Á·²»»¸·ÈÁĴ²´Ä´·È}»¾²¸»²‚Ì·¾»ÆÌÄÊÄ»»¸Á´²‬‬
‫‪¾¾·½¿»¾¶ÌÁ·ÆÊijÀÄÀÊÄ»»ÊºÄ´Ã¾²Áû¾Ë²‬‬ ‫¸»¼ ‪¿»¾¶Ì ÊÄ´»ÊÄ»´Â²¾ ² þ² º¾ÄºËĴʲÆ‬‬ ‫‪ -‬פריידא רחל בת ר' אברהם שמואל הלוי‪.‬‬
‫½·¾¾‪¿Ä»»Ë²ºÆ²½Ä´·¾»Æ²º²¶ÊĄÊijÀÄÀ‬‬
‫‪wÊĺ½²ºÁ»»¸º»À¼·µ»Ë²Á·ºÁ}ʲÆÁ·²¢‬‬ ‫דינסטאג‪ ,‬כ"ז‪ ,‬יודא יצחק בן ר' צבי ‪ -‬אברהם בן ר' אלי' ‪ -‬ישראל בן ר' משה אליעזר ‪ -‬שאול בן ר' אברהם ‪-‬‬
‫אברהם שרגא בן ר' יחיאל שמעון יצחק ‪ -‬אלי' דוד בן ר' מנחם ‪ -‬יצחק בן ר' מרדכי ‪ -‬משה בן ר' אברהם ‪ -‬משה‬
‫•ƒ‡’† ‪†Ž‡‡‚Ƈ—–ŒŒŠŠƒ‰‹‡Š‚˜~q‬‬ ‫†€Š‡‰‬ ‫בן ר' חיים הכהן ‪ -‬הרבנית דבורה רחל בת ר' יעקב יחזקי' ‪ -‬ביילא בת ר' יושע דוב בער ‪ -‬אלטא ציפה מלכה בת‬

‫‪718.705.7174‬‬ ‫Š~•~”‡‬ ‫ר' טובי' ‪ -‬איידה זוסא בת ר' ארי' ‪ -‬שושנה בת ר' שמואל ‪ -‬יאכנע מלכה בת ר' יוסף‪.‬‬

‫‪I N F O @ T E H I L L I M K O L L E L .O R G‬‬ ‫~–ƒ‹–ƒƒŠ†‬ ‫מיטוואך‪ ,‬כ"ח‪ ,‬אברהם בן ר' שמואל ‪ -‬יצחק בן ר' צבי ‪ -‬דוד בן ר' צבי ‪ -‬דוד לייב בן ר' אהרן אביגדור הלוי ‪ -‬צבי‬
‫חיים בן ר' דוד ארי'‪ -‬דוד בן ר' ישי ‪ -‬פנחס משה בן ר' אלי' ‪ -‬יעקב צבי בן ר' אברהם אלי' ‪ -‬יחזקאל בן ר' זכרי'‬
‫»¸½´‪É´°¯¸ÆÇò‬‬
‫‪ -‬באשא פיגא בת ר' שרגא שלמה ‪ -‬יוטל לאה בת ר' יעקב‪.‬‬

‫דאנערשטאג‪ ,‬כ"ט‪ ,‬גדלי' בן ר' זעליג ‪ -‬אייזיקאפ בן ר' יוסף ‪ -‬ישכר דוב בן ר' אהרן ‪ -‬צבי בן ר' אלקנה ‪ -‬מרדכי‬
‫צבי בן ר' ברוך ‪ -‬יוסף בן ר' חיים יהושע העשל ‪ -‬בונא בת ר' משה ‪ -‬ריזל בת ר' גדלי' ‪ -‬אסתר בת ר' משה ‪-‬‬

‫מאירה ברכה בת ר' יהודא‪.‬‬

‫פרייטאג‪ ,‬א' אב‪ ,‬אלכסנדר בן ר' שמואל ‪ -‬לייביל בן ר' שלום ‪ -‬ברוך דוב בן ר' מרדכי מנחם ‪ -‬ברוך בן ר' יצחק‬
‫‪-‬אלכסנדר בן ר' שלמה ‪ -‬הרבנית חי' מלכה בת ר' אפרים ‪ -‬אסתר בת ר' ישראל ‪ -‬רבקה בת ר' מאיר ‪ -‬פייערל‬

‫בת ר' שלום צבי‪.‬‬

‫שב"ק‪ ,‬ב'‪ ,‬אברהם בן ר' בנימין ‪ -‬יצחק בן ר' יעקב הלוי ‪ -‬רפאל בן ר' דוד ‪ -‬אלכסנדר בן ר' שמחה ‪ -‬משה בן ר'‬
‫שלמה ‪ -‬זאב ארי' בן ר' שניאור זלמן ‪ -‬אסתר בת ר' משה ‪ -‬בילא בת ר' יצחק ‪ -‬פעשה בת ר' משה ‪ -‬מרים בת‬

‫ר' ישעי'‪.‬‬

‫‪ • 845-200-4893‬יזכרם • ‪120chesed@gmail.com‬‬

‫אמירת תה‪‬ים בציבור‬

‫בכ‪ ‬יום א' אחה"צ‬

‫‪5:00 pm‬‬

‫בביהמ"ד באבוב‬

‫‪15 Ave./48th St.‬‬

‫‡‚–‚…‚Œ’ƒ–‹’‚Œ’‡•Œ–€Š‡ƒ˜‬

‫–‡‡ƒŽ‚Š~Ž~—Š‡†~‬

‫‪À¶¿ÃÇÃÆ°È°‬‬

‫‪³ÁÈ°‬‬

‫‪»´²±³´¿¸ÈDz½É¸°°‬‬

‫‚Ž‚Š˜‚•‚Š‚‬
   7   8   9   10   11   12